ahutta.com

Oprogramowanie dla firm, rozwiązania dedykowane, serwis informatyczny
 • Navireo
  Navireo to nowoczesny system ERP wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Gestor GT
  System zarządzania relacjami z klientami, współpracujący z Subiektem GT.
 • Subiekt GT
  Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów.
 • Rewizor GT
  System finansowo-księgowy ułatwiający prowadzenie pełnej księgowości.
 • Rachmistrz GT
  Księga przychodów i rozchodów oraz system naliczania podatku zryczałtowanego.
 • Gratyfikant GT
  Nowoczesny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.

Microsoft Certified Technology Specialist

 

ahutta.com


e-mail: info @ ahutta.com

KompletacjaGT

Program rozszerza funkcjonalność montażu kompletów dostępną w Subiekcie GT. Montaż może być wykonany dla wielu kompletów jednocześnie. Dokumenty magazynowe mogą zostać wygenerowane w opcji "z potwierdzeniem" lub "bez potwierdzenia". W przypadku generowania dokumentów w opcji "bez potwierdzenia" tworzenie dokumentów RW i PW odbywa się automatycznie bez konieczności zatwierdzania operacji montażu dla każdego kompletu. W momencie gdy wykryte zostaną braki magazynowe podczas montażu kompletu, zostaje wyświetlony dokument, aby użytkownik mógł podjąć decyzję co do dalszych działań (np. uzupełnienia braków lub rezygnacji z montażu). Podczas montażu "z potwierdzeniem" każda operacja montażu musi zostać zatwierdzona przez użytkownika. W trakcie montażu "z potwierdzeniem" można wygenerować dokumenty RW i PW z dowolną datą.

W wersji 1.5.0.0 została dodana opcja obsługi magazynów. Mamy możliwość zdefiniowania, z którego magazynu zostaną pobrane surowce (składniki) do montażu, na który magazyn trafi gotowy produkt oraz na jakim magazynie zostanie wygenerowane przyjęcie odpadów powstałych w wyniku montażu. Generowanie dokumentów przyjmujących odpady jest dostępne jako opcja. W przypadku, gdy podczas montażu nie występuje potrzeba przyjęcia odpadów na stan, można wyłączyć obsługę odpadów.

KompletacjaGT

KompletacjaGTKompletacjaGTKompletacjaGTKompletacjaGT


Partner NavireoSystem ERP Navireo przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które wymagają indywidualnego podejścia oraz dostosowania systemu do profilu działalności i poszczególnych stanowisk. Dyplomowany serwisantPosiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze i wdrożeniach programów firmy InsERT, co potwierdza tytuł Dyplomowanego Serwisanta.
więcej... więcej...