Rozszerzenie dla systemu Navireo wyświetlające podczas startu systemu informację o niezrealizowanych zamówieniach od klientów oraz do dostawców. Dla każdego z użytkowników wyświetlana jest lista jego niezrealizowanych zamówień.


Drugi element rozszerzenia pozwala handlowcom sprawdzić istnienie kontrahenta w bazie w przypadku, gdy handlowcy nie mają możliwości przeglądu pełnej listy klientów. Moduł wyświetla informację o bieżącym opiekunie sprawdzanego kontrahenta i dacie ostatniej sprzedaży.