Program pozwala na generowanie wydań dla butli gazowych na podstawie dokumentów sprzedaży gazu oraz ewidencję stanu butli u klientów.
Dodatkowo na podstawie wydań i przyjęć butli możliwe jest generowanie faktur za dzierżawę butli. Dostępna jest obsługa wielu magazynów na potrzeby ewidencjonowania wydań butlowych i rozliczania kosztów dzierżawy. W przypadku korzystania z dodatku Profile Manager SE program uwzględnia profilowanie magazynów dla użytkownika.

Wraz z programem dostępne są dodatkowe zestawienia:

  • Stan butli u dowolnego klienta na wybrany dzień
  • Ruch butli u klienta w wybranym okresie

Dostępna jest także wersja dla systemu Navireo, gdzie program jest zintegrowany z interfejsem Navireo oraz wersja współpracująca z programem WF-Mag. Do współpracy z programem Subiekt GT wymagana jest Sfera dla Subiekta.