Zestawienie prezentuje stan i wartość towarów z informacją od jak dawna zalegają na magazynie. Informacja o czasie zalegania towaru prezentowana jest w przedziałach 0-30 dni, 31-60 dni, 61-90 dni, 91-120 dni, 121-180 dni, 181-360 dni, 361 dni lub więcej. Zakres prezentowanych informacji może być filtrowany względem magazynu, grup i cech towarów, daty i liczby dni, gdy towar zalega na stanie.

Możliwe są modyfikacje zestawienia wg indywidualnych wymagań.

Zestawienie działa także z systemem Navireo.